logo

A- A A+

Fase 2. Hulpbehoeftescan kind & gezin

De Hulpbehoeftescan kind & gezin is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de behoeften van het kind en gezin voor zorg of ondersteuning buiten het ziekenhuis. De hulpbehoeftescan is een vragenlijst waarmee de behoefte aan hulp wordt onderzocht. Die vragenlijst wordt in het ziekenhuis door kind en gezin en de kinder- of transferverpleegkundige doorgenomen en ingevuld. Dit is stap 2 om goed voorbereid naar huis te gaan of de zorg elders voort te kunnen zetten.

Doel:

De behoeften van het kind en het gezin overzichtelijk in kaart brengen.

Hoe werkt het?

De Hulpbehoeftescan kind & gezin wordt ingevuld door het kind en de ouders/verzorgers, de kinderverpleegkundige van het ziekenhuis én de kinderverpleegkundige van de organisatie die de verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis gaat verlenen. Met de Hulpbehoeftescan worden de behoeften van het kind en het gezin voor de vier kinderleefdomeinen geïnventariseerd:

1) Medisch
2) Ontwikkeling
3) Sociaal
4) Veiligheid

Ad 1. In het medische kinderleefdomein wordt de hulpvraag van het kind en gezin in kaart gebracht. Op het gebied van kinderverpleegkundige handelingen én, indien van toepassing, op het gebied van paramedische zorg. Het gezin geeft aan welke problemen het denkt te krijgen op het gebied van de kinderverpleegkundige handelingen die het kind nodig heeft in de periode na ontslag uit het ziekenhuis. Ook kan het gezin aangeven of ondersteuning nodig is van een kinderverpleegkundig zorghuis, een verpleegkundig kinderdagverblijf of een kinderthuiszorgorganisatie.

Ad 2. In het kinderleefdomein Ontwikkeling geeft het gezin de verwachte knelpunten aan rond de ontwikkeling van het zieke kind. Een ziek kind brengt minder tijd door op school en maakt daardoor een andere ontwikkeling door dan gezonde kinderen van dezelfde leeftijd.

Ook voor de broers en zussen is de impact vaak groot. Denk aan angst voor het doodgaan van hun zieke broer of zus. Of aan jaloezie of eenzaamheid, omdat er veel aandacht uitgaat naar het zieke broer of zus. In dit leefdomein geven de ouders de verschillen aan in de ontwikkeling van het zieke kind én die van de broers of zussen, of andersom. En in welke mate het gezin daarvoor professionele ondersteuning wenst. 

Ad 3. In het kinderleefdomein geeft het gezin aan hoe de sociale netwerken eruitzien en welke kansen en beperkingen er hierin zijn. Ziekte van een kind heeft grote gevolgen voor het sociale netwerk van een kind. Het zieke kind heeft vaak minder mogelijkheden om te spelen, mee te gaan op schoolreisje of om te sporten. Wat voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend is, ontbreekt vaak voor een (ernstig) ziek kind. Ook zijn er voor het gezin vaak beperktere mogelijkheden voor een dagje uit, sporten of op vakantie gaan. Het is belangrijk de draagkracht en draaglast van het gezin goed in kaart te brengen. Dat geldt ook voor mogelijkheden om hulp te krijgen van mensen uit het eigen netwerk.

Ad 4. In het kinderleefdomein Veiligheid is aandacht voor aspecten die de veiligheid van het kind en gezin in de weg kunnen staan. Specifiek gaat het om de veiligheid van de verpleegomgeving van het kind én om de veiligheid van de zorg thuis. Dit moet breed worden opgevat. Denk vooral aan veiligheid van de hulpmiddelen, de indeling van het huis (valgevaar) en de bekwaamheid van ouders (of mensen uit eigen omgeving) om medische handelingen uit te voeren. Denk ook aan de mogelijkheden van de ouders om op een veilige manier te zorgen voor het kind en de broers en zussen. Draaglast en draagkracht moeten in evenwicht zijn. Overbelasting van het gezin kan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out van de ouders, huiselijk geweld, verwaarlozing of zelfs mishandeling van een of meerdere gezinsleden.

Invoering van de 4 domeinen

De invoering van deze domeinen zal leiden tot een snelle integrale signalering van problemen binnen het gezin zodat passende ondersteuning kan plaatsvinden. Tegelijkertijd is de eigen kracht van het gezin hierin een belangrijke factor. Overbelasting dient te worden voorkomen, over verzorging ook.

Zie ook de handreikingen.

Lees meer over:

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.