logo

A- A A+

Waarom het Medische Kindzorgsysteem (MKS)?

De medische mogelijkheden nemen voortdurend toe. Daardoor kunnen (ernstig) zieke kinderen steeds vaker en sneller met zorg het ziekenhuis verlaten. Het is ook een fundamenteel recht van een ziek kind om – als dit mogelijk is – de zorg buiten het ziekenhuis te krijgen. Thuis, in een verpleegkundig kinderzorghuis (kinderhospice) of op een verpleegkundig kinderdagverblijf. Deze zorg moet van dezelfde kwaliteit zijn als in het ziekenhuis. Kinderen reageren fysiek en emotioneel anders dan volwassenen. Bovendien is ieder kind anders, wat ook geldt voor het gezin waarin het kind opgroeit. Daar moet oog voor zijn.

Optimale zorg voor ieder kind

Zorgprofessionals (binnen én buiten het ziekenhuis) moeten rekening houden met de rechten van het zieke kind en van het gezin. Deze rechten zijn opgenomen in het Handvest Kind & Zorg. Het Handvest is gebaseerd op het Handvest Kind & Ziekenhuis en is in overeenstemming met het ‘Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ (IVRK). In artikel 4 van het Handvest Kind & Zorg staat:

‘Ieder kind – ziek of gezond – heeft recht om zich te ontwikkelen en te vermaken. Ondanks dat het kind ziek is, wil het kind blijven spelen, ontdekken, beleven en groeien als mens. Goede kindgerichte zorg besteedt hier aandacht aan.’

Het Medische Kindzorgsysteem: gebaseerd op de rechten van het kind

Het MKS is een systematiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) met een somatische (lichamelijke) aandoening die onder de eindverantwoordelijkheid staan van een kinderarts of een andere medisch specialist. Het MKS – nog volop in ontwikkeling – is gebaseerd op de rechten van het kind. De behoeften van het kind (en het gezin) staan altijd centraal. Zij moeten ook buiten het ziekenhuis kunnen rekenen op hoogstaande, doelmatige en duurzame zorg.

Waarom nú het MKS?

De veranderde financiering van de langdurige zorg per 1 januari 2015 en de transformatie per 1 januari 2016 waren voor een aantal organisaties hét moment om de zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis eens en voor altijd goed te organiseren. Zes samenwerkende organisaties ontwikkelden daarvoor het Medische Kindzorgsysteem (MKS).

Verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis

Het MKS is manier van indiceren, regelen en organiseren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis aan kinderen tot en met 17 jaar met een somatische (lichamelijke) aandoening. Deze kinderen staan onder de eindverantwoordelijkheid van een kinderarts of een ander medisch specialist. Het MKS omvat vier fasen: verwijsboom, hulpbehoeftescan, overkoepelend zorgplan en beslisboom. Daarbij staan de belangen van het kind en de ouders/verzorgers voorop. Het doel: dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis: hoogstaand, doelmatig en duurzaam. Zodat het kind de best mogelijke zorg krijgt. En zodat het kind en gezin zo normaal mogelijk kan functioneren.

Kwaliteitskader MKS

Voor het inrichten van het MKS is een aantal kwaliteitscriteria gesteld. Alleen als wordt voldaan aan deze randvoorwaarden, kunnen het kind en het gezin de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Deze randvoorwaarden zijn:

  • flexibiliteit;
  • regie voor het kind en de ouders/verzorgers;
  • informatievoorziening;
  • ruimte voor ontwikkeling en het kind-zijn;
  • zorg zo nodig;
  • zorg waar nodig;
  • samenwerking tussen professionals;
  • de verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door een kinderverpleegkundige;
  • het indiceren en organiseren van zorg buiten het ziekenhuis wordt altijd gedaan door een kinderverpleegkundige niveau 5 of verpleegkundig specialist;
  • de veiligheid van het kind is altijd gewaarborgd. 

Het MKS beoogt duidelijkheid te bieden over de benodigde zorg op diverse levensdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid). De keuze waarop de zorg wordt ingevuld, is aan de ouders. Zorg in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Het MKS-programma wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zes partners.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.