logo

A- A A+

Handreiking MKS in de praktijk

Wat is het doel?

Het project ‘ heeft handreikingen opgeleverd die hulp bieden bij de uitvoering van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) in de praktijk. Deze handreikingen bevatten informatie over de toepassing van de vier fasen van het MKS. (Hulpbehoeftescan, Verwijsboom, Zorgplan, Afsluiten Zorgplan). De handreikingen zijn gebaseerd op het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’, en worden getoetst aan de nog op te leveren zorgstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’.

Waarom dit project?

De handreikingen moeten kind en gezin, zorginstellingen, zorgprofessionals, verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten duidelijk maken hoe de zorg voor het zieke kind en het gezin buiten het ziekenhuis op eenduidige wijze kan worden geïndiceerd, gepland, georganiseerd, uitgevoerd en bekostigd, conform de MKS-principes. De handreikingen vormen een basis voor de inrichting van de betreffende processen. Ze resulteren ook in adviezen over de wijze waarop informatie – uit onder meer de Hulpbehoeftescan – dient te worden uitgewisseld tussen de diverse betrokken zorgverleners en kind en gezin, met gebruikmaking van de diverse informatiesystemen.

Wat houdt het project in?

Het project is uitgevoerd door drie werkgroepen:

Werkgroep planfase

Werkgroep uitvoeringsfase

Werkgroep bekostiging

Duur project

Het totale project is gestart per september 2015 en volbracht 2016. Dit om het MKS in 2017 te kunnen implementeren.
Deelnemers
De projectverantwoordelijke is de brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK). In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van VGVK, Cliënten (Kind & Ziekenhuis), kinderartsen (NVK), verpleegkundigen (V&VN) en Transferverpleegkundigen UMC’s. In de werkgroepen zitten ouders, vertegenwoordigers van de NVK, de transferverpleegkundigen van de UMC’s, en leden van de VGVK (kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundige kinderzorghuizen en verpleegkundige kinderdagverblijven). Per Saldo is geconsulteerd bij de uitwerking van zorgplan en dekkingsplan (bekostiging).

De ‘Implementatie MKS in de praktijk’ wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.