logo

A- A A+

Opleiding voor kinderverpleegkundigen

De opleiding heeft tot doel HBO-opgeleide kinderverpleegkundigen bij te scholen in het indiceren en organiseren van de verpleegkundige zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Dit volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Kinderverpleegkundigen zijn hiervoor namelijk per 1 januari 2016 verantwoordelijk. De bijscholing, die bestaat uit meerdere modules, ondersteunt hierin.

Aanbieders

Er zijn twee vormen van scholing: de e-learning (ontwikkeld door Stichting KinderThuisZorg) en de tweedaagse cursus van V&VN Kinderverpleegkunde in samenwerking met de VGVK.

Tweedaagse cursus op locatie

Er zijn twee vormen van scholing: de e-learning (ontwikkeld door Stichting KinderThuisZorg) en de 3 ½ daagse cursus van V&VN Kinderverpleegkunde in samenwerking met de VGVK. De 3 ½ daagse cursus op locatie wordt op locatie gegeven. Het doel van deze bijscholing: Deskundigheidsbevordering in het gebruik van het MKS, voor de kinderverpleegkundigen in de 1e, 2e en 3e lijn met een MBO- of HBO-opleiding; Deskundigheidsbevordering voor HBO-kinderverpleegkundigen op het gebied van het ‘Indiceren & Organiseren van zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’ (I&O).

Inhoud van de modules

De cursist doet onder meer kennis op van het gezinssysteem in de sociale context vanuit de Family Centered Care, hoe kinderparticipatie vorm krijgt en van de communicatie met kind en ouders/verzorgers over de behoeften op een of meerdere kinderleefdomeinen. Daarnaast wordt praktisch geoefend in het therapeutisch gesprek in de communicatie om ouders en kind te ondersteunen bij het invullen van de hulpbehoefte scan. In het verlengde wordt geoefend met motiverende gesprekstechnieken bij de indicatiestelling en het invulling van het zorgplan. Met als motto ‘zorg zo nodig, waar nodig’. Daarbij wordt de zelfredzaamheid van het gezin gestimuleerd. De HBO-verpleegkundige wordt voorbereid op de nieuwe rol: het indiceren en organiseren van zorg en oefent de indicatiestelling ook vanuit praktijk casussen.

E-Learning: vier levels

De Stichting KinderThuisZorg heeft een e-learning ontwikkeld die onafhankelijk van tijd en plaats kan worden gevolgd. De online module is opgedeeld in vier levels. Elk level bestaat uit de onderdelen: inleiding, theorie, oefenen en een toets.

Level 1 behandelt de totstandkoming en de relevantie van het Medische Kindzorgsysteem.

In level 2 gaat de cursist aan de slag met de ‘Verwijsboom zorg buiten het ziekenhuis’.

In level 3 leert de cursist werken met de ‘Hulpbehoeftescan Medische Kindzorg’. Aan bod komen: de overdracht, de hulpbehoeftescan, het huisbezoek, het transfergesprek en het zorgplan.

Level 4 behandelt de werkwijze van het ‘Zorgplan Medische Kindzorg’ en de ‘Beslisboom afsluiten Zorgplan Medische Kindzorg’.

E-learning: voor wie?

De e-learning is bedoeld voor alle (kinder)verpleegkundigen die binnen en buiten het ziekenhuis kinderverpleegkundige zorg verlenen. De e-learning is ook interessant voor andere zorgprofessionals die, op welke wijze dan ook, zijn betrokken bij het indiceren en organiseren van medische kindzorg. Dit geldt ook voor de opleiding die de V&VN Kinderverpleegkunde heeft ontwikkeld en aanbiedt.

Beide scholingsvormen zijn ontwikkeld met subsidie van ZonMz.

Dit project is onderdeel van de totale ontwikkeling van het Medische Kindzorgsysteem (MKS).

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.